Menu

Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Dokumentumok

Az alapítvány célja a gyermekek játékeszközeinek, játéklehetőségeinek bővítése a sokféle tevékenységhez, mely az óvodás korú gyermek személyiségfejlesztésének alapvető eszköze.

Az egészséges nevelés érdekében: mozgásfejlesztéséhez célszerű, esztétikus és környezetbarát eszközök folyamatos biztosítása az udvaron, a gyermekek állóképességének fejlesztéséhez, edzéséhez szükséges eszközök megteremtése

Környezetvédelemre nevelés: az óvoda és környékének tisztaságára, a növények, állatok ápolására és védelmére nevelés

Néphagyományőrzés: ismerkedés a népi eszközökkel, szokásokkal, ezáltal óvodai éltük, ünnepeik színesebbé tétele. Erősebb kötődés alapozása a szülőföldhöz, családjukhoz.

A német nyelvoktatás megvalósítása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Szakember és feltételek biztosítása: az óvónők magas színvonalú oktató-nevelő munkájának elismerése.

Az alapító tagok külön rögzítik, hogy az alapítványhoz természetbeni juttatás szolgáltatásával is hozzá lehet járulni. Így amennyiben az óvoda felszerelési tárgyai, berendezései vagy felépítménye vonatkozásában valamely hozzájáruló saját munkáját vagy egyéb vagyontárgyat ajánl fel, úgy a kuratórium azt is köteles elfogadni. Az adott szolgáltatás jellege szerint vállalkozói jogosítvánnyal rendelkező felajánló esetében a természetbeni hozzájárulás értékét a kuratórium igazolja az Adóhatóság felé.

Friss hírek

Két csoporttal elindult a kismarosi bölcsőde

A kormányhivatal által kiadott működési engedély birtokában, március végétől működik a bölcsőde Kismaroson, a korábban óvodai csoportnak otthont adó Liget utcai épületben. Ezzel a település a kormány által szabott határidő előtt egy évvel és kilenc hónappal teljesítette a jogszabályban előírtakat.

Kapcsolat

Wiesner Éva

Wiesner Éva

Intézmény vezető